Artykuły z kategorii: Rolnictwo, zwierzęta i rośliny

Adaptacyjne strategie ochrony lasów przed zmianami klimatycznymi
Rolnictwo, zwierzęta i rośliny

Adaptacyjne strategie ochrony lasów przed zmianami klimatycznymi

W obliczu globalnych zmian klimatycznych, lasy Europy stoją przed poważnymi wyzwaniami, które mogą znacząco wpłynąć na ich strukturę, funkcje ekologiczne i zdolność do samoregulacji. Od zwiększonej częstotliwości pożarów i ekstremalnych zjawisk atmosferycznych po migrację gatunków roślin i zwierząt,